Το ξεχασμένο παρελθόν και το παρόν

Σε κάθε πολιτική σκηνή, πολλές φορές διατυπώνονται σωστές απόψεις και εκτιμήσεις για το ένα ή το άλλο θέμα από εκπροσώπους κυβερνήσεων και κομμάτων.

Όμως, το αν είναι αυτές χρήσιμες και αξιοποιήσιμες στην πράξη εξαρτάται από το κατά πόσον διατυπώνονται στον σωστό πολιτικό ΧΡΟΝΟ. Μια σωστή πολιτική θέση που δεν προβάλλεται την ώρα που πρέπει και εμφανίζεται στη σκηνή καθυστερημένα είναι ά χ ρ η σ τ η, αν όχι και βλαβερή, για την υπόθεση την οποίαν αναφέρεται. Το σωστό εξατμίζεται, όταν εξελίξεις δημιουργούν στο παρόν μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη που οι καθυστερημένα εκφραζόμενοι έχουν σε λάθος χρόνο κατά νου.

Στην Ελλάδα, η σχέση του υπολογισμού του χρόνου με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μίας πολιτικής είναι πολύ κακή. Σχεδόν όλα όσα λέγονται σήμερα στην πολιτική σκηνή και συγκροτούν την πολιτική «ατζέντα» του παρόντος έπρεπε να έχουν ειπωθεί σε π α ρ ε λ θ ό ν τ ε ς πολιτικούς χρόνους, όταν εξελίσσονταν επάνω σε πραγματικά στοιχεία οι πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις της χώρας και τα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτική και εθνικής ασφάλειας.

Ματαίως σήμερα προβάλλονται ως θέσεις χρήσιμες στο παρόν από τους πολιτικούς ρήτορες τα σωστά και λογικά, όταν αυτά έχουν ξ ε π ε ρ α σ τ ε ί προ πολλού και α χ ρ η σ τ ε υ τ ε ί από τα γεγονότα. Έτσι σε τούτη τη φάση συζητούνται τα μείζονα θέματα της εθνικής οικονομίας πολύ μ ε τ ά την καταστροφή της και τα «σωστά» δεν χρησιμεύουν σε τίποτε παρά μόνο στην καταγραφή θλιβερών διαπιστώσεων. Και η «καυτή» υπόθεση του «ονόματος» της γειτονικής «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» άρχισε να απασχολεί ζωηρά ως «εθνικό θέμα» την ελληνική διπλωματία 47 χ ρ ό ν ι α μ ε τ ά την ανακήρυξή της από τον Τίτο, με την Αθήνα να αποδέχεται σε αυτό το διάστημα το όνομά της και στη συνέχεια τη σύνθετη ονομασία πΓΔΜ (διεθνώς FYROM) από το 1995, δηλαδή για άλλα… 27 χ ρ ό ν ι α!

Πόσα να διορθώσεις με τόση καθυστέρηση;
(Εφημ. Ελευθερία του Τύπου)

Τελευταια απο OPINION

Πηγαινε στην Αρχη