Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Εγκρίθηκε η διάσπαση της εταιρείας

Τη διάσπαση της εταιρείας με απόσχιση κλάδων ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Ιχθυοτροφεία Σελόντα που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου.  Στη συνέλευση παραστάθηκε μία μέτοχος που εκπροσωπεί 238.320.685 μετοχές,...

H μάχη για τον κοινό φορτιστή έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει ενισχυμένους κανόνες για το κοινό πρότυπο φορτιστή μέχρι τον Ιούλιο του 2020 το αργότερο. Υπάρχει «επείγουσα ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ρυθμιστική...
Close